Tư vấn kế toán thuế, làm kế toán thuế

Dịch vụ kế toán

Lam ke toan thue - Dịch vụ kế toán
Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Tư vấn điều chỉnh , cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu, lãi lỗ. Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế...
Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân sẽ giúp quý khách:Tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Giải quyết nhanh chóng và chính xác các hồ sơ, thủ tục...
Giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, đảm bảo hệ thống kế toán doanh nghiệp được thiết lập một cách chuyên nghiệp, chính tắc và phù hợp với các quy định của pháp luật ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động.
Giúp cho doanh nghiệp tránh được những sai sót do nhân viên kế toán không ổn định, thiếu kinh nghiệm cho việc quản lý, phát sinh những vướng mắc, sai phạm về thuế dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện quyết toán thuế...
Dịch vụ in hóa đơn GTGT và làm thủ tục đăng ký in hóa đơn GTGT trọn gói với chi phí thấp, thời gian nhanh chóng...
Tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính trong việc chờ đợi. Giám đốc có thể tự ký chữ ký số hoặc uỷ quyền khai thuế thông qua mạng internet.