Tư vấn kế toán thuế, làm kế toán thuế

Gỡ rối sổ sách kế toán

Lam ke toan thue - Gỡ rối sổ sách kế toán

Hiện nay công tác kế toán và pháp lý Doanh nghiệp thường gặp nhiều sai sót do nhân viên kế toán không ổn định, thiếu kinh nghiệm nên khiến cho việc quản lý, theo dõi trở nên khó khăn, phát sinh những vướng mắc, sai phạm về thuế dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện quyết toán thuế, gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Lamketoanthue.vn với đội ngũ kế toán viên nhiều năm kinh nghiệm, am hiểu nghiệp vụ sẽ giúp quý doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm.

_ Tiếp nhận và kiểm tra các chứng từ gốc phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

_ Kiểm tra và thanh tra thuế GTGT, thuế TNDN

_ Đối chiếu kiểm tra chứng từ kế toán để điều chỉnh cho phù hợp

_ Thẩm định và điều chỉnh các báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo đúng luật thuế quy định

_ Các sổ sách kế toán sẽ được hoàn thiện lại theo đúng quy định

_ Tư vấn và đề xuất các giải pháp cho những vướng mắc, sai sót mà hệ thống kế toán cóủa doanh nghiệp đang mắc phải

_ Có trách nhiệm giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán thuế.