Tư vấn kế toán thuế, làm kế toán thuế

HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Lam ke toan thue - HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN
HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN
 
Hệ thống sổ sách kế toán là hệ thống thể hiện chi tiết các nghiệp vụ kế toán phát sinh và phản ánh thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Một hệ thống sổ sách kế toán chuẩn mực, chính xác sẽ thể hiện bộ mặt tài chính của một Doanh Nghiệp được theo dõi cẩn thận, chỉnh chu và thể hiện việc  tổ chức, quản lý chuyên nghiệp của Ban lãnh đạo doanh nghiệp...

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp bị rơi vào tình trạng thiếu nhân sự kế toán giỏi  có trình độ chuyên môn và am hiểu luật thuế dẫn đến hồ sơ sổ sách trong thời gian quá khứ còn nhiều thiếu sót, thậm chí sai trầm trọng về chuẩn mực, điều này gây khó khăn cho Cơ quan Thuế trong quá trình thanh tra, kiểm tra Doanh Nghiệp và đặc biệt là ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, cụ thể là Doanh nghiệp bị Cơ quan Thuế ấn định thuế, phạt thuế  theo luật thuế hiện hành.

Tình trạng kế toán doanh nghiệp chỉ lập được các báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm mà không thực hiện được việc hạch toán đúng sổ sách hiện nay khá phổ biến. Vấn đề này Chủ Doanh nghiệp chưa phát hiện được vì cứ thiết nghĩ nhân viên kế toán đó đã hoàn thành các báo cáo thuế thì xem như đã hoàn tất công việc kế toán, Cơ quan Thuế cũng chưa đến thời điểm kiểm tra số liệu của Doanh nghiệp nên cứ để tình trạng không hạch toán đầy đủ sổ sách này kéo dài từ năm này qua năm khác, thậm chí báo cáo tài chính hàng năm nộp cho Cơ quan Thuế là những “con số ảo”.
 
DỊCH VỤ HOÀN THIỆN SỔ SÁCH CHUYÊN NGHIỆP

Ngọc Trai Đen (NTD media) coi bí mật của khách hàng là tài sản bất khả xâm phạm và bảo vệ bí mật kinh doanh của chúng tôi chuyên nghiệp về việc “cứu cánh” các Doanh Nghiệp trong việc hoàn thành lại sổ sách kế toán trong thời gian quá khứ, khắc phục hậu quả về sổ sách không hoàn thiện do kế toán thiếu kinh ngiệm của Doanh Nghiệp để lại. Bằng tất cả “bí quyết” có được từ nhiều năm hoạt động, chúng tôi dễ dàng gỡ rối được tất cả những khó khăn về hồ sơ kế toán của Quý Doanh Nghiệp trong một thời gian ngắn, đủ để đảm bảo số liệu hoàn chỉnh cung cấp cho Cơ quan Thuế khi thanh tra kiểm tra và đảm bảo đúng hạn nộp báo cáo tài chính cuối niên độ kế toán năm hiện hành.
 
Moi chi tiết, xin liên hệ:
Tổng đài                :TƯ VẤN KẾ TOÁN - TÀI CHÁNH - THUẾ
ĐT nóng                : (08) 629625 79. – Fax : (08) 62962717
Tiếp nhận thông tin:
                    -  Trong giờ hành chính                             Mrs : Thái lễ
             - Holine : 0909702554                        Mrs : Kim Vân