Tư vấn kế toán thuế, làm kế toán thuế

Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Lam ke toan thue - Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân sẽ giúp quýkhách: 
Tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại   
Giải quyết nhanh chóng và chính xác các thủ tục, hồ sơ 
Tư vấn miễn phí trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế 
Nội dung dịch vụ : 
-  Đăng ký cấp mã số thuế cho cá nhân vàđơn vị
-  Tính, kê khai và nộp thuế TNCN hàng tháng/ quý
-  Lập hồ sơ quyết toán thuế TNCN
-  Lập hồ sơ, thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, thoái trả thuế TNCN