Tư vấn kế toán thuế, làm kế toán thuế
Tin tức mới nhất
ộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 09/2010/TT-BTC hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Theo quy định mới, tổ chức niêm yết phải công bố báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm) đã được kiểm toán.
Vụ Pháp chế (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, cùng với Luật Việc làm và Luật An toàn lao động dự kiến trình Quốc hội thông qua vào năm 2012, cơ quan này cũng đang có kế hoạch soạn thảo Luật Tiền lương tối thiểu, dự kiến sẽ được trình Quốc hội thông qua vào năm 2014.
Ngày 23/11/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định 106/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Theo đó, Nghị định mới quy định phạt từ 10 – 20 triệu đồng đối với những hành vi sau: - Tẩy xoá, sửa chữa nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng;
Ngày 04 tháng 02 năm 2012, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 347/TCT-CS về việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011. Trong công văn 347 đã nêu rõ những văn bản áp dụng trong quá trình quyết toán thuế TNDN năm 2011 như sau:
Từ ngày 01/5/2012, cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng, sẽ được hưởng mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng tăng thêm 26,5%.
Từ ngày 31/10/2012 đến 1/11/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phối hợp với Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo về chế độ kế toán Quỹ mở và các vấn đề thuế liên quan đến hoạt động Quỹ mở.
Trước đây, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), người lao động phải có xác nhận của người sử dụng lao động rằng việc đơn phương này là đúng luật thì mới được hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
Hơn 5 triệu người đang phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hàng tháng kỳ vọng, Luật Thuế TNCN sửa đổi sẽ sớm đi vào cuộc sống ngay từ đầu năm tới, thay vì từ 1/7/2013 để được hưởng mức khởi điểm chịu thuế 9 triệu đồng và mức giảm trừ gia cảnh 3,6 triệu đồng/tháng.
Kể từ ngày 01/01/2013, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp sẽ tăng từ 16% đến 18% so với mức cũ. Cụ thể mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Vùng I sẽ tăng từ 2.000.000 đồng lên 2.350.000 đồng, tăng thêm 350.000 đồng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, do sự biến động nhanh của nền kinh tế nên một số quy định trong Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ban hành năm 2007 đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, chưa phù hợp với thực tiễn. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNCN năm 2007 là sự cần thiết tất yếu để khắc phục những hạn chế tồn tại và nhằm đáp ứng mục tiêu dài hạn là đảm bảo chính sách rõ ràng, minh bạch, đơn giản, giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế và công tác quản lý thuế, tạo điều kiện cho việc hiện đại hoá quản lý thuế; đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập, động viên ổn định một cách hợp lý thu nhập dân cư.