Tư vấn kế toán thuế, làm kế toán thuế

Tư vấn pháp lý thường xuyên

Lam ke toan thue - Tư vấn pháp lý thường xuyên

Nộidung dịch vụ : 
- Tư vấn và giảiđáp cho doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan
- Tư vấn các vấnđề liên quan đến tổ chức nội bộ doanh nghiệp của khách hàng; 
- Tư vấn về quản lý doanh nghiệp, xây dựng phát triển và bảo vệ các quyền sở hữutrí tuệ của doanh nghiệp
- Tư vấn các quy định của pháp luật Việt nam về hợp đồng, và đưa ra các giảipháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho khách hàng trong quá trình thương lượnghợp đồng với đối tác. 
- Thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất có liên quan đến DN
- Xem xét tínhpháp lý Doanh nghiệp soạn thảo hoặc hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồngvà các tài liệu giao dịch khác.
- Cung cấp danh mục văn bản luật mới có liên quan đến lĩnh vực hoạt động củadoanh nghiệp